افراد گاها برای تصمیم گیری های مهم به مشورت رو می آورند. سوال اساسی اینجاست که فرایند مشاوره رو چگونه می بینیم؟ چقدر تخصص یک مشاور اهمیت دارد؟ آیا مشاوره تنها یک فرایندی مقطعی است و استمرار ندارد؟ آیا مشاوره در کسب و کار به معنای توانمند سازی مدیران در رویارویی با چالش هاست؟

مشاوره مدیریت نگرشی متفاوت نسبت به تمامی فرایند های کسب و کارتان به شما هدیه می کند و تا پایان همراه شماست تا با بررسی کامل شرایط بهترین گزینه ها را ارائه دهد. منابعی جدیدی را در اختیارتان می گذارد و فرصت های بیشتری را نمایان می کند.

انجمن ملی مدیریت کسب و کار راهبرد ایرانیان افتخار می کند با تجربه بیش از ربع قرن مشاوره مدیریت به سازمان ها و نهاد های تجاری (خدماتی، تولیدی، بازرگانی) همواره در جهت رشد و توسعه مدیران ایران زمین گام برداشته و به وسیله تحلیل، عارضه‌یابی و ارائه برنامه های عملیاتی بهبود سیستم کسب و کار ها توانسته تاثیر بسزایی در امر مشاوره مدیریت کسب و کار داشته باشد.