• متولد سال ۱۳۳۷ در تهران، دارای مدرک مهندسی راه ‌وساختمان،
  •  
  • مديرعامل شرکت حمل‌ونقل بين‌المللی‌وکشتيرانی سديدبار و عضو هيئت مديره چند شرکت حمل‌ونقل بين‌المللی