دکتری مدیریت مالی و استاد دانشگاه علوم اقتصادی

 

تحقيق در بازار پول فرانسه در مورد نحوه تخصيص تسهيلات مالی بر واحدهای توليدی و صنعتی

 

عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری ايران رشته حسابداری وحسابرسی

 

عضو هيأت تحريريه های مجله اقتصاد وحسابداری انيستيتوی حسابداران خبره فرانسه

 

دارنده مدرک درجه اول علمی از وزارت علوم (سابق)بعلت احراز نظام اول در دوره کارشناسی علوم بانکی

 

مدير عامل بانک تهران سابق بعد از انقلاب ،اولين مدير عامل بانک ملی ايران

 

عضو شورای عالی بانکها – عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

 

عضو انستيتوی علوم سياسی پاريس

 

دریافت بورس تحصيلی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به منظور تحصيل در دانشگاه پاريس

 

قائم مقام دبیر علمی بزرگترین همایش بین المللی MBA  ،DBA ماهان