مصرف کنندگان، کارمندان، سهامداران، شرکای تجاری و حتی رقبای یک واحد کسب و کار عموما پارامترهای سلیقه ای را  در ارزیابی (برای انتخاب، تدوام همکاری و یا رقابت) معیار خود قرار میدهند اما وجه مشترک تمامی آنها همان وجوه مختلف یک کسب و کار است. نکته حائز اهمیت این است که هر کسب و کار نیز با شناخت کامل از این وجوه میتواند جایگاه مشخص تری را نسبت به قبل در بازار کسب و کار داشته باشد و هدفمند تر از گذشته پیش رود.

انجمن ملی مدیریت کسب و کار راهبرد ایرانیان از طریق تحلیل، بررسی و ارزیابی این اعتبارسنجی را طبق اصول و قواعد استاندارد بین المللی پیش برده و توانسته فضای سالم تری را برای کسب و کار ها به وجود آورد.