چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال 24 و 25 بهمن ماه با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و همچنین ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از نخبگان فعال در حوزه مهارت آموزی کشور در دانشگاه تهران برگزار گردید.

 

 لازم به ذکر است برخی از اعضای دبیرخانه اجرایی انجمن کسب و کار ایران نیز در این کنگره شرکت کردند.