با عضویت در انجمن کسب و کار ایران علاوه بر ورود در یک شبکه اجتماعی بزرگ از کارآفرینان و اساتید مجرب در حوزه مدیریت کسب و کار داخلی و خارجی، می توانید از خدمات مشاوره مدیریت در حوزه کسب و کار و کارآفرینی استفاده نمایید.