1- تابعیت جمهوری اسلامی

2- داشتن گواهی نامه MBA مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر و مورد قبول

3- قبول و تعهد اجرای مقررات انجمن

4- داشتن سابقه مدیریت و فعالیت در زمینه MBA با ارائه مدرک معتبر

5- فقدان پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود