یکی از مشکلات مهم شرکتها و مدیران ایرانی ضعف ارتباط و تعامل با سازمانها و شرکتهای بزرگ دنیا و اصلی ترین پیامد آن نقصان توانمندی آنها در حوزه‌های بین‌المللی است بدین لحاظ با هدف توانمندسازی و ارتقاء سطح علمی مدیران کشور و ایجاد شبکه های ارتباطی با کارآفرینان تراز اول دنیا، همچنین جذب سرمایه های خارجی و جلوگیری از خروج ارز و سرمایه و استعدادهای داخلی و نیاز مبرم کشور به توسعه و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی و اشتغالزایی‌، دوره های آموزش تخصصی کسب و کار را در حوزه های زیر طراحی و اجرا نموده ایم:

کارآفرینی

فنآوری اطلاعات

خودرو

سلامتی و دارویی

نفت و گاز

بانکداری و بیمه

ساختمان و معماری

پوشاک و مد

لجستیک

مواد غذایی

میهمانداری

توریسم و گردشگری

ورزش

این دوره ها با مشارکت چند دانشگاه معتبر دنیا اساتید بین المللی تراز اول جهان برگزار می گردد.

با برگزاری این دوره‌ها، مدیران شرکتها و سازمانها قادر خواهند بود تحت سیستم آموزشی توسط برترین اساتید دنیا در حوزه‌های تخصصی و در داخل کشور از آخرین دستاوردهای مدیریت کسب و کار جهانی بهره‌مند شده و در شبکه جهانی مدیران قرار گیرند.