1. دوره مقدماتی بورس و سرمایه گذاری (کوتاه مدت)

بازار سرمایه، خرید و فروش سهام همواره به عنوان یکی از گزینه های "سرمایه گذاری" جذاب در اقتصاد ایران به شمار می رود. خصوصا در شرایط فعلی بازار اقتصادی ایران، می تواند تاثیر به سزایی در وضعیت مالی کسب و کار ها ایجاد کند. از این رو دوره ای تحت عنوان "دوره مقدماتی بورس و سرمایه گذاری" تعریف گردیده تا زمینه لازم جهت ورود به بازار "بورس و سرمایه گذاری" برای افراد علاقه مند فراهم نماید.

محتوای دوره مقدماتی بورس و سرمایه گذاری

    • مفاهیم بورس و سرمایه گذاری

  • ساختار بازار سرمایه، سازوکار و قوانین 

  • اصطلاحات اولیه بازار سرمایه

  • مفاهیم ریسک و بازده


هدف : آموزش مقدماتی لازم برای مدیرانی که قصد دارند برای نخستین بار وارد بازار بورس و سرمایه گذاری شوند.